از دیگر فعالیت های شرکت روبینامیر مشارکت در بخش توزیع و خدمات می باشد.

در بخش خودرو خدماتی از جمله پوشش ، آستری و رنگ قطعات بدنه خودرو تا فرآیند بسته بندی و سپس توزیع و خدمات پس از فروش آن است.

این شرکت علاوه بر فعالیت های فوق در داخل کشور ، صادر کننده قطعات خودرو به کشورهایی مانند کره جنوبی و دمشق (سوریه) بوده است.