ارتباط با ما

دفتر مرکزی

تهران ،خیابان شریعتی، خیابان ملک، پلاک  ۱۴، طبقه چهارم

تلفن

۸۳۳۶ ۷۷۶۴ ۰۲۱ – ۸۱۹۱ ۷۷۵۳ ۰۲۱

فکس

۴۳۲۰ ۷۷۶۰ ۰۲۱

دفتر کانادا

ونکوور غربی، جاده گیلستون

تلفن

۵۲۰۷ ۳۱۶ ۷۷۸ ۱+

فکس

۰۷۷۳ ۲۸۱ ۶۰۴ ۱+

دفتر امارات

دبی

تلفن

۷۹۹۰ ۴۷۰۱ ۹۷۱+

فکس

۷۹۹۴ ۴۷۰۱ ۹۷۱+