شرکت تاک مرکزی

شرکت تاک مرکزی در سایت ۱۳۶۳ با شماره ۵۳۲۹۰ در شهرستان اراک به ثبت رسیده و در سال ۱۳۶۷ با اختصاص خط دنده کیلومتر پیکان (از گروه تالبوت) توسط وزارت صنایع سنگین به این شرکت به عنوان یکی از قطعه سازان گروه خودرو کشور فعالیت خود را آغاز نمود.

مشتریان

ایران خودرو