شرکت روبینامیر فعالیت خود را از زمان تاسیس در زمینه بازرگانی و توسعه بازار و تامین نیازهای مشتریات و کشف بازارهای داخلی و خارجی جدید آغاز نموده است.

شرکت روبینامیر با توجه به توانایی های فنی و مهندسی و تحقیقاتی و آزمایشگاه های مجهز می تواند خدمات مناسب برای کنترل کیفیت محصولات وارداتی و صادراتی ارائه دهد.

این شرکت تجربه صادرات گل به فرانسه و مواد شوینده به آفریقا را دارد.

همچنین واردات محصولات و موارد ذیل از تولیدکنندگان معتبر تهیه و توزیع نموده است.

  • میلگرد صنعتی
  • قطعات خودرو
  • قطعات و تجیهزات استاندارد
  • قالب
  • تهیه و توزیع مواد شیمیایی از قبیل TDI
  • رنگ برای رنگ آموزی مواد اولیه و پوششهای محافظ رنگ